Skip to main content

Thought # 1 रास्ट्रपति को बन्ने ?

 Thought #1 रास्ट्रपति को बन्ने ?

विभिन्न मुलुकको इतिहास सर-सर्ती केलाएर हेर्दा के देखिन्छ भने जुन-जुन मुलुकमा राष्ट्रिय एकता को रुपमा कुनै संस्था वा प्रतिक (जस्तो राष्ट्रिय झन्डा , राष्ट्रिय गान इत्यादी ) बलियो बनेको छ , तिनै मुलुक विकास मा अगाडी छन्। उदाहरण को लागी , अमेरिका मा राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गान ले राष्ट्रिय एकता को प्रतिक को भूमिका खेल्छ ; वेलायत मा राजसंस्था; भारत मा राष्ट्रिय गान)। नेपालमा तत्कालिन प्रचलित संस्था को बिलयपछी, हाम्रा नयाँ Democratic Institutions हरुले आम नेपाली एकता को प्रतिक को भूमिका खेल्न चुकेको पाइन्छ। हो समय लाग्छ। एक रातमै हुने कुरा होइन, तरपनि त्यस दिशा तर्फ़ हामी लग्नु पर्छ।
राष्ट्रपति वा हाम्रो झन्डा (अरु कुनै संस्था वा कुराको संभावना हुन पनी सक्छ) राष्ट्रिय एकताको प्रतिक हुन सक्ने सम्भावना छ। रास्ट्रपति प्रणालीको को Instiutionaliztion तर्फ हामीले ध्यान दिनु पर्यो ।
को ब्यक्ति लाई निर्वाचित गर्ने भन्ने कुरामा मात्र सिमित हुनु भएन।

Popular posts from this blog

के तपाईलाई आफ्नो छोरा/छोरी हरु भनेकै मान्दैनन भन्ने लाग्छ ? Do you feel that you are struggling or having difficulties to deal with your child?

Many adults (parents) feel that they are not able to deal with their children. You feel that your children do not understand you, or your children are too difficult to deal with.        Here, I am giving you five tips that I want you to try with your child.     Come down to the level of your children. Try to see things and situation from your child's age and their intellectual level. Try  to  validate  children's feelings. Do not always question and reject  your  child's  feelings . Look, whatever they are going through or their situation,  it is  real for  them. Their  feelings are real. Try to  validate  their feelings and emotions. Offer  them options and choices.  Do not  force  your ideas  on your child. Give them options and let them decide. This makes them feel that they are respected and valued. This also improves their confidence. Let  your child deal with their situation by themselves and ask if they want you to be involved. Keep an eye and let them feel that yo

Employee Career Development Strategies | PU | MBA | IV Trimester

  Course Code Course Title Trimester Credit Value Total Contact Hours Total Marks MGT 673 Career Development in HRM 2 36 100 Course Instructor: Dr Kishor Adhikari Course Description This course is designed to provide students with skills to successfully manage career development. The employment landscape is undergoing a major shift in how career development is viewed throughout organizations. Domestic and international competition as well as the public and private sector, now require employers and employees to rethink their short-term and long term career goals. Balancing these with strategies that will ensure corporate success involves a collaborative process of talent management and deployment. The course thus addresses the major strategic issue that managers face as they attempt to manage human resources across international boundaries. Course Objectives and learning outcomes After the completion of this course, a student will be able to: Describe and apply leading  theories of care

परिवर्तन वा बिकास जे भनौ , हाम्रो नेत्रित्तो र सरकारी संयन्त्रले तत्काल गर्न सक्ने कुराहरु

हामी अक्सर ठुला ठुला भाषण र मुद्धा हरुमै अल्मलिछौ। बिगत २० वर्ष मा मैले  अमेरिका र  भारत  मा कामको सिलसिला मा बस्ता र एउटा सचेत नागरिक को हिसाबले हेर्दा, हाम्रो सरकारी नेत्रित्तो ले निम्न कामहरु गर्न सक्छन ( अब आउने सरकारले ) र विकास र समवृद्धि  को रफ्तार लिने आधार खडा गर्न सक्छ भन्ने निचोडमा पुगेको छु।    यो सुची म बिस्तारै  वडाउदै र परिमार्जन गर्दै लाने छु।   हुलाक लाई पुनर्जीव दिने र डाक तथा logistic sewa को विश्वासीलो सेवा बनाउने  Area Pin Code र घर पहिचान को लागी Geoinformatic system तत्काल लागु गर्ने  Date लाई Universal बनाउनको लागी र efficiency को लागी , AD Date प्रणाली लागु गर्ने र हाम्रो रिती रिवाज कर्म काण्ड मा पुरानो हाम्रै मौलिक बि. स. प्रणाली लाई निरन्तरता दिने  बाटो-घाटो बनाउदा Beutification, Community र ब्यक्ति हरुलाई पर्नसक्ने आसजिलो लाई उतिकै महत्तो संग लिने।  City र Urban क्षेत्र मा घर आगडी को Finishing (बाटो को Curb संग जोडिएको भाग) लाई uniform कोड बनाउने  International IT companies (मुख्यत Google, Facebook , Apple , Airbnb , Paypal संग negotiate गरी तत्काल उनीहरुको